Monday, January 9, 2012

Osorezan Revoir Romanji Lyrics

Omaesan o matsu sono hito wa kitto
Sabishī omoi nazo sa se wa shinai
Sukunakutomo sukunakutomo
Omaesan no au sono hito wa kitto
Sabishī omoi nazo sa se wa shinai
Sukunakutomo sukunakutomo
 Rojō ni sute kusare yarusena-sa
Tojō ni futekusare yaruki nashi
 Ai wa deai wakare suketa nuno kire
Osorezan ruvowāru

 Kuroi senbadzuru sono hito wa jitto
 Sabishī omoi nazo kakae yoru
 Orenakutomo orenakutomo
Kuroi senbadzuru sono hito wa jitto
Sabishī omoi nazo kakae hiru
Orenakutomo orenakutomo
Kijō ni furumaedo hokoronde
Mushōni buromaido hoshiku nari
Ai wa deai wakare suketa nuno kire
 Osorezan ruvowāru

 Yowai sen yo-nen shōsei wa yatto
 Sabishī omoi kara hanaremasu
Hakanakutomo hakanakutomo
Yowai kono kokoro shōsei wa yatto
 Sabishī omoi kara hagaremasu
 Haka nakutomo haka nakutomo

 Shujō ni nagaraedo setsunakute
Gashō ni deaetara ureshikute
 Ai wa deai wakare suketa nuno kire
Osoreyama ruvowāru

Fushō no minaredomo kono tabi wa
 Shijō no yorokobi to chiri nuru o
 Hijō ni omowa redo ki ni hasenu
Bishō no hitotsu demo kuri ~yaryanse
Mo Naranu kono uta mo
Ijō o mochimashite owarimasu

Zujō ni kagayaku wa dono kuni zo
Jizō-sama owasu asoko ka na
 Ai wa deai wakare suketa nuno kire
Osorezan ruvowāru Osorezan ō ruvowāru