Wednesday, March 2, 2011

私がそれはもう私の気持ちを言うことはして最高の結果だったと思う..

私がこの水曜日は完全にきれいな日になるだろうと思ったうふグッド...でも、そうではなかった..泣く
すべての思い、私後半にいつも学校に行っているにもかかわらず、の本能から来る.泣く・・・
私は再び私の名誉感情を表現することができます私は考えていない...あーああーあでも、これは前回私が覚えているだろうし、これを行うには、言っている..
言って周り覚えている


Baham:"Sabi nga nila,Ikaw nga ang gumagawa ng grades mo"
English:They said that,,You are making you're own grades...

Geraldine:"Lagot,wala ka na talagang pag-asa..."
English:Oh my,You don't have any chance...

Maurice:Kahit kelan di pa ko nagkakaroon ng isang palakol(Grade)
English:In my whole life,i don't get any failing grade...

明らかにその言葉ですか?
いつも、私合格点または単に合格点を持っていない場合、それは私の両親誇りに思う十分ではないことができますが私の本能来るだろうと思ったことが..泣くPosted Image
私の人生完成したまで取るすべてのこの犠牲iを終わらせたい私は希望...
それ短い休憩すべて拡散性を持っている可能性が...
泣くPosted Image

何を私の関連すると意外な感じでしょ?Posted Image泣く泣く
それは本当..であり、それが真実だと...それ重要性は何か実現する..
泣く

No comments:

Post a Comment